ADS
Cung tâm kế
(7 điểm / 3 lượt)

Cung Tâm Kế Beyond The Realm Of Conscience (2009) Vào thời nhà Đường, Thượng Cung Cục chính là trọng tâm quyền lực cao nhất của tổng quản nội vụ hậu cung. Nơi đây thống lĩnh 4 phòng với 4 nhiệm vụ khác nhau. Ty Trân Phòng chuyên lo chuyện trang sức, Ty Chế Phòng lo về trang phục, Ty Thiện Phòng trông coi việc ăn uống và Ty Thiết Phòng đảm đương bày vẽ, trang trí. Các vị tổng quản của những phòng này luôn ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau để giành vị thế cao nhất. Điều đó khiến cho các tì nữ hết sức khổ sở, luôn sống trong ngơm ngớp lo sợ.

Cung tâm kế tập 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yo Phim

Từ khóa

Cung Tâm Kế

Phim Hay