ADS
(3 điểm / 3 lượt)

Đại Gia Chăn Rau 2 Vietsub Phụ Đề Green Tea Girls 2 là một bộ phim 18+ Trung Quốc Bốn cậu ấm Tưởng Vĩ Kiệt, Học Nghĩa, Eric và David cùng nhau ăn chơi trác táng. Một ngày vì muốn trả nợ, Tưởng công tử nghĩ ra một trò “Mỹ nhân đại chiến tham quan” phiên bản người thật. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Ngải, bọn họ lần lượt đặt bẫy các tham quan háo sắc.

Đại Gia Chăn Rau 2 tập 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yo Phim

Từ khóa

Đại Gia Chăn Rau 2phim 18+

Phim Hay