(10 điểm / 3 lượt)

Thiên Cơ Thập Nhị Cung

Trọn Bộ 24 Tập Vietsub

Nội Dung Phim

Thiên Cơ Thập Nhị Cung Trọn Bộ 24 Tập Vietsub Trung Quốc (2019)

Thiên Cơ Thập Nhị Cung tập 13 và 14 Vietsub Mười Hai Cung Thiên Cơ (The Mysterious World): Thẩm Hào coi việc phá án như mạng, chịu nhục mười hai năm, tính kế sâu xa, bố trí tỉ mỉ, nhìn có vẻ như ham danh lợi nhưng mục đích cuối là giải oan cho một vụ án cũ.
PHÂN VAI:
- Tống Văn Tác vai Thẩm Hào
- Hồ Ý Toàn vai Vạn Quân Linh
- Trương Tiếu Ngang vai Ngọc Trường Phong
- Khưu Hồng Hải vai Trần Thập Lục
- Trần Mộng Hi vai Khưu Di
- Kim Thế Khang vai Hách Liên A Y Hổ
- Mã Tử Vi vai Hoa Hà

Thiên Cơ Thập Nhị Cung Tập 24 Tập 23 Tập 22 Tập 21 Tập 20 Tập 19 Tập 18 Tập 17 Tập 16 Tập 15 Tập 14 Tập 13 Tập 12 Tập 11 Tập 10 Tập 9 Tập 8 Tập 7 Tập 6 Tập 5 Tập 4 Tập 3 Tập 2 Tập 1

Từ khóa
Phim Hay