ADS
(10 điểm / 1 lượt)

Phim Xác Sống - The Walking Dead phần 9 tập 10-11-12-13-14-15-16 sẽ lấy bối cảnh sau cuộc Chiến tranh Toàn diện (All Out War). Lần này, Rick Grimes đang đứng đầu một nhóm người sống sót đang khá hoà thuận với nhau, đồng thời đang phát triển mạng lưới thương mại và hầu như không có bất cứ xung đột vũ trang gì.

Xác Sống (Phần 9) tập 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yo Phim

Từ khóa

The Walking Dead 9

Xác Sống 9

Phim Hay
Phim Anh Ba Khía
Phim Lẻ Hay
ADS ADS ADS