Chiếc Bóng tập 2 - Ngao

Chiếc Bóng tập 2 - Ngao Phim Chiếc Bóng tập 8 sắp chiếu tập 9-10-11-12-13-14-15 là bộ phim kinh dị của Thái Lan. Wasawat là ma quỷ bởi vì trong cuộc sống trước đây của mình, ông đã cam kết số tiền bằng nhau tốt và tội lỗi. Công việc của anh ta là trừng phạt mọi người vì tội lỗi của họ và về cơ bản anh ta thiết lập những người xấu trong cuộc sống thực để cho họ cơ hội thứ hai. Anh ta muốn tiếp tục, nhưng
Bình Luận
Phim Hay
X