Cưa Đổ Nàng Ác Ma tập 13 - Yuttakarn Prab Nang Marn

Cưa Đổ Nàng Ác Ma tập 13 - Yuttakarn Prab Nang Marn Phim Cưa Đổ Nàng Ác Ma Tập 18/18 Rampapat hay Rampa, con gái của Rotchai - chủ công ty điện ảnh Thái Lan. Rampapat có quan hệ không tốt lắm với Frank - cổ đông quan trọng của công ty và thường xuyên xảy ra vấn đề với nhau. Cho đến ngày ra mắt phim điện ảnh mới của công ty, Frank muốn Rampapat mất mặt nên đã trộm trailer mà Rampapat chuẩn bị để mở trong buổi lễ.
Bình Luận
Phim Hay
X