Banner C1

Cực Phẩm Tân Nương tập 1 - My Amazing Bride Phim Trung Quốc

Cực Phẩm Tân Nương tập 1 - My Amazing Bride Phim Trung Quốc Phim cổ trang Trung Quốc Cực Phẩm Tân Nương Đường Đậu Đậu (Lý Thấm) đã quá tuổi 1 chút mà chưa chịu lấy chồng, nàng rất có niềm tin rằng mình sẽ gặp được đức lang quân thông minh, tài trí,hiểu nàng, yêu nàng. Nào ngờ, Đường gia gặp chuyện tan nhà nát cửa, may nhờ trang chủ của Khổng Gia Trang ra tay tương cứu. Trang chủ phu nhân Giả Tương Bình gặp gỡ Đậu Đậu đề xuất hôn sự cho con trai lớn là Thẩm Bách Nam. Bách Nam từ nhỏ đã
Bình Luận

Phim bộ

Từ Khóa

X