Banner C1

Trần Tình Lệnh tập 1 - The Untamed

Trần Tình Lệnh tập 1 - The Untamed Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh tập 46 47 Vietsub The Untamed  Trần tình lệnh tập 37 xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) - kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Lúc sinh thời, Ngụy Vô Tiện là một người hành xử tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phả
Bình Luận

Phim bộ

Từ Khóa

X