Banner C1

Mẹ Chồng Khó Tính tập 1 - SCTV9 Wars Of In-Laws (2005)

Mẹ Chồng Khó Tính tập 1 - SCTV9 Wars Of In-Laws (2005) Mẹ Chồng Khó Tính (SCTV9) Wars Of In-Laws (2005) Mẹ Chồng Khó Tính Hỷ Tháp Lạp Thước Lan (Uông Minh Thuyên đóng) xuất thân trong một gia đình Hoàng tộc nhà Thanh. Em họ của bà là Thục Duệ Hoàng Hậu nên bà được mọi người ở nhà họ Lăng kính nể, ai nấy đều muốn lấy lòng bà, cũng vì thế mà bà cậy quyền cậy thế ngang ngược và độc đoán. Thật ra, ai cũng muốn lợi dụng mối quan hệ của Thước Lan với Ho
Bình Luận

Phim bộ

Từ Khóa

X