Nguồn Góc Tội Lỗi tập 12 - Original Sin - Phim Trung Quốc 2018

Nguồn Góc Tội Lỗi tập 12 - Original Sin - Phim Trung Quốc 2018 Phim Nguồn Góc Tội Lỗi là một bộ phim của Trung Quốc có nội dung như sau : từ khi lớn lên, Trì Chấn đã học được tất cả các kỹ năng và thủ thuật cần thiết để sinh tồn được trong thế giới khắc nghiệt. Anh cũng trở thành một cảnh sát vô đạo đức, đối với đồng đội anh như cái gai trong mắt họ, một lần làm nhiệm vụ vô tình làm trái quy định đã bị viên cảnh sát trẻ Mạch Côn bắt giữ, Trì Chấn bị n
Bình Luận
Phim Hay